Styrelse

Styrelsen
Styrelsen och styrelsearbete, så har vi möten ca en gång per månad om den inte inkallas för specifika tillfällen. Vi har fördelat ut arbetsuppgifter till de flesta för att det skall bli tydligt internt som externt, vem som skall göra vad. Vill ni vara säkra på att vi inte skall tappa bort era frågor och funderingar, ber vi att ni mailar oss.

Ordförande

  • Adam Lidén

Ledamot

  • Carl Franzén
  • Martin Neovius
  • Filip Larsson

Suppleant

  • Filip Abrizeh
  • Cecilia Hahn

Kontaktuppgift
styrelsen.brfastrea4@gmail.com