Historia

Fastigheten och dess historia

Bostadsrättsföreningens fastighet heter Stockholm Astrea 4 och byggd år 1881-1882. Vid den tiden var Stockholm en liten stad med ca 160 000 invånare och våra kvarte befann sig i stadens utkanter. Unde 1700-talet hade området kallats Lundbergs Trädgård och tillhörde rådman Emporagrius (som sannolika fick ge namn till Rådmansgatan). Så småningom bebyggdes området och kallades kvarteret Paris efter vārdshusvärdcn Jacob Paris som hade sin verksamhet här. Under byggboomens decennium - 1880 talet - delades kvarteret Paris och fick namnen Vega och Astrea (Astraia=grekiska för stjärnjungfru). Gatan som delade det döptes till Teknologgatan efter Teknologiska Institutet som uppförts på närbelägna Drottninggatan. Tomtägarna i området hade dock föreslagit namnet Vegagatan (inspirerade av Nordenskiölds färd genom nordostpassagen), men fått avslag
eftersom gatan ansågs alltför obetydlig för att uppkallas efter ett sådant omskrivet fartyg.


Byggherre för vår fastighet var Bostadssällskapet Stockholm, arkitekt var O W Björklund och byggmästare var A M Andersson (den södra grannfastigheten Astrea5 - har samma byggnadsår, arkitekt och byggherre). Fastigheten består av tre byggnader - ett gathus och två gårdshus - om vardera fyra våningar. Fastigheten har totalt 31 lägenheter - de flesta med ett eller två rum - och den totalt summerade lägenhetsytan uppgår till ca 1 573 kvadratmeter. Lägenheterna bevarar i många fall sockel- bröst- och smygpaneler, samt har kälade tak med rikt profilerade takrosetter. Ursprungliga, enkla kakelugnar finns bevarade i många lägenheter.


Större förändringar i fastigheten har skett år 1920 då butik omvandlades till bostad i gathus/bv, år 1929 då wc installerades och år 1936 då centralvärme installerades. I gathuset fd körport är golv och sockel av kålmårdsmarmor. Den delvis underbyggda gården är asfalterad och belagd med storgatsten, samt försedd med en rabattomgiven lönn och ett grönmålat lusthusliknande sophus. Den tidigare brandmuren mot grannfastigheten revs 1979 och ersattes av en lägre mur. Brandmuren var forsedd med en nästan heltäckande målning föreställande ett romantisk sjölandskap med björkar, popplar och en balustrad.