Övriga dokument

Andrahandsupplåtelse - ansökan om samtycke
Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.
Ansökan om autogiro och ansökan om e-avi
Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast vid nästkommande kvartalsskifte. Autogiroansökan går även att göra via denna blankett.
Ansökan om medlemskap i brf
Blanketten används för att söka medlemskap i bostadsrättsföreningen hos föreningens styrelse.
Stämmofullmakt 
En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet.
Störningsschema
Upplever du störningar i ditt boende ska du rapportera störningarna genom att fylla i blanketten och lämna till styrelsen
Uttag ur lägenhetens inre reparationsfond
Blanketten används för att dokumentera uttag ur lägenhetens inre reparationsfond om sådan finns i bostadsrättsföreningen.